Trump’s first week as US president

Tân Tổng thống  Mỹ Donald Trump đã đề ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng ngay ngày đầu tiên tiếp nhận Nhà Trắng, gồm ít nhất 17 động thái khác nhau, từ việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe đến tái đàm phán các hiệp định thương mại và dừng tiếp nhận… Continue reading Trump’s first week as US president

Advertisements