QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

The increasing tension in Sino - North Korea relations The Chinese Financial Ministry has said China will impose a ban on coal import from North Korea from February 19 to December 31, 2017. Beijing emphasized that this decision is to enforce UNSC’s resolution 2321 to impose a sanction on Pyongyang for its nuclear tests. China,… Continue reading QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

Advertisements

Why the South China Sea Needs Japan’s Navy

Tại sao Biển Đông cần hải quân Nhật Bản? Takuya Shimodaira 25 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản (JMSDF) vẫn chỉ là một lực lượng lạc hậu. Như James Holmes, giảng viên Đại học Hải quân Hoa Kỳ đã chỉ ra,  JMSDF được thiết kế… Continue reading Why the South China Sea Needs Japan’s Navy