Hướng đi mới

A new approach The Saudi Arabia's King has completed half of his one-month Asian trip. Apart from the objectives of economy and influence expansion, this special trip has shown a new diplomatic approach at a time when (in the context that) skepticism about the relations with its closest ally, the US, emerges. Starting on Feb.… Continue reading Hướng đi mới

Advertisements

Pháp “xoay trục” về Châu Á

Thế giới và Việt Nam, số 13 (30/3-5/4/2017) France to pivot to Asia A month before leaving  Élysée Palace, French President Francois Hollande spent his last trip from 26-29 March as Head of State to three countries: Singapore, Malaysia and Indonesia. According to the observers (The observers hold/ believe that) with this trip, President Hollande… Continue reading Pháp “xoay trục” về Châu Á

QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

The increasing tension in Sino - North Korea relations The Chinese Financial Ministry has said China will impose a ban on coal import from North Korea from February 19 to December 31, 2017. Beijing emphasized that this decision is to enforce UNSC’s resolution 2321 to impose a sanction on Pyongyang for its nuclear tests. China,… Continue reading QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

A lower nuclear threshold

Một ngưỡng hạt nhân thấp hơn Đã đến lúc phải lo lắng về những trái bom lần nữa Khả năng về vũ khi hạt nhân được sử dụng trong cơn giận dữ lần đầu tiên năm 1945 vẫn còn, nhưng may thay, đã ở khá xa. Nhưng đến năm 2017 khả năng nó tái xảy… Continue reading A lower nuclear threshold

Anti-globalists on the march

Những người chống toàn cầu hóa đang nổi dậy Gideon Rachman The Economist, the World in 2017 Thương mại tự do đang bị thiêu hủy Kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những người bi quan đã dự đoán về một sự chống đối toàn cầu hóa lớn. Nhìn chung, họ đã… Continue reading Anti-globalists on the march

Trump’s first week as US president

Tân Tổng thống  Mỹ Donald Trump đã đề ra một chương trình nghị sự đầy tham vọng ngay ngày đầu tiên tiếp nhận Nhà Trắng, gồm ít nhất 17 động thái khác nhau, từ việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe đến tái đàm phán các hiệp định thương mại và dừng tiếp nhận… Continue reading Trump’s first week as US president

US and China clash over maritime claims

US and China clash over maritime claims Financial Times - NOVEMBER 22, 2015 by: Ben Bland in Kuala Lumpur Va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc về yêu sách hàng hải Bắc Kinh bảo vệ hoạt động biên giới trong khi Obam kêu gọi ngừng tôn tạo đảo Trung Quốc và Mỹ đã va chạm trong… Continue reading US and China clash over maritime claims