US and China clash over maritime claims

US and China clash over maritime claims Financial Times - NOVEMBER 22, 2015 by: Ben Bland in Kuala Lumpur Va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc về yêu sách hàng hải Bắc Kinh bảo vệ hoạt động biên giới trong khi Obam kêu gọi ngừng tôn tạo đảo Trung Quốc và Mỹ đã va chạm trong… Continue reading US and China clash over maritime claims

Advertisements

Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly

Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly https://www.ft.com/content/761b4dda-efc1-11e3-9b4c-00144feabdc0 JUNE 9, 2014 by: Gideon Rachman   Giữ chặt nắp hộp Pandora nếu không châu Á sẽ phải trả giá đắt Atlanta bịa ra một câu nói nổi tiếng rằng thành phố này “quá bận để đi gây chuyện”. trong suốt 30 năm qua,… Continue reading Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly