Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly

Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly https://www.ft.com/content/761b4dda-efc1-11e3-9b4c-00144feabdc0 JUNE 9, 2014 by: Gideon Rachman   Giữ chặt nắp hộp Pandora nếu không châu Á sẽ phải trả giá đắt Atlanta bịa ra một câu nói nổi tiếng rằng thành phố này “quá bận để đi gây chuyện”. trong suốt 30 năm qua,… Continue reading Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly

Advertisements

The ASEAN way

Phương cách ASEAN _Dominic Ziegler Dịch từ The Economist / the World in 2017 cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Philippines đã được lên lịch, nhưng có thể bị hủy bỏ trước tình hình quan hệ lạnh nhạt kể từ khi Rodrigo Duterte lên làm Tổng thống. Sự quyết đoán của Trung Quốc… Continue reading The ASEAN way

“Vietnam has the potential to be one of the leading countries of ASEAN”

Dịch từ Báo Lao Động, số 130/ 2013 "Việt Nam có tiềm năng là một trong những nước dẫn dắt hàng đầu của ASEAN" “Vietnam has the potential to be one of the leading countries of ASEAN” Mr. Carl W. Baker, program Director of Pacific Forum in Centre for Strategic and International Studies (CSIS), stated… Continue reading “Vietnam has the potential to be one of the leading countries of ASEAN”