CHUYỆN THỜI SỰ

Dialogues instead of Confrontation Mar. 5, 2017 In a positive development, Pakistan and Afghanistan have said the two countries are discussing on/ are discussing a way/ a mechanism to deal with terrorism. The two sides have affirmed that/ are of the view that terrorism is their common enemy and cooperation is needed to deal with… Continue reading CHUYỆN THỜI SỰ

Advertisements

The French Foreign Legion

The French Foreign Legion Edgar O’balance, The Story òf the French Foreign Legion Quân đội Lính lê dương đánh thuê được thành lập thông qua một Sắc lệnh hoàng gia, viết trên thông báo chính thức của Bộ Chiến tranh Pháp ngày 9/3/1831 và được ký bởi vua Louis-Philippe. Nhà vua mới trị vì được… Continue reading The French Foreign Legion

China’s chairman of everything

China’s chairman of everything The Economist 12.2016 Người chủ tịch của mọi chức vụ ở Trung Quốc Tham vọng chuyên chế và đế quốc của Tập Cận Bình nên được ngăn chặn, theo Simon Long Khi 400 thành viên Trung ương đảng Đảng Cộng sản Trung Quốc tụ họp lại tại đại hội đảng được… Continue reading China’s chairman of everything

Xi’s power struggle

Xi’s power struggle Cuộc đấu tranh quyền lực của Tập Cận Bình The Economist December 2016 John Parker Beijing Một nỗ lực thống soái đội ngũ Đảng Cộng sản Kết quả của cuộc đấu tranh chính trị nội bộ năm 2017 sẽ cho thấy liệu Trung Quốc sẽ trở về con đường cải cách kinh… Continue reading Xi’s power struggle

A lower nuclear threshold

Một ngưỡng hạt nhân thấp hơn Đã đến lúc phải lo lắng về những trái bom lần nữa Khả năng về vũ khi hạt nhân được sử dụng trong cơn giận dữ lần đầu tiên năm 1945 vẫn còn, nhưng may thay, đã ở khá xa. Nhưng đến năm 2017 khả năng nó tái xảy… Continue reading A lower nuclear threshold

Anti-globalists on the march

Những người chống toàn cầu hóa đang nổi dậy Gideon Rachman The Economist, the World in 2017 Thương mại tự do đang bị thiêu hủy Kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những người bi quan đã dự đoán về một sự chống đối toàn cầu hóa lớn. Nhìn chung, họ đã… Continue reading Anti-globalists on the march

Meet Chiran

Sự gặp gỡ Trung - Iran Đối phó với quan hệ hợp tác Trung Quốc – Iran Pratibha Thaker (Dec 2016) The Economist - The world in 2017. p. 69 Iran có thể đi theo mô hình Trung Quốc để trở thành một cường quốc kinh tế khu vực. Những việc xảy ra ở Trung… Continue reading Meet Chiran