A lower nuclear threshold

Một ngưỡng hạt nhân thấp hơn Đã đến lúc phải lo lắng về những trái bom lần nữa Khả năng về vũ khi hạt nhân được sử dụng trong cơn giận dữ lần đầu tiên năm 1945 vẫn còn, nhưng may thay, đã ở khá xa. Nhưng đến năm 2017 khả năng nó tái xảy… Continue reading A lower nuclear threshold

Advertisements

Don’t Sink Diplomacy

Don’t sink diplomacy Năm 1998, tôi dẫn đầu một nhóm chuyên gia chính phủ Mỹ đến căn cứ dưới lòng đất của Bắc Triều Tiên đã xác định xem nước này có đang không chấp hành hiệp định năm 1994 về xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân không. Bình Nhưỡng đã thử tên… Continue reading Don’t Sink Diplomacy