Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly

Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly https://www.ft.com/content/761b4dda-efc1-11e3-9b4c-00144feabdc0 JUNE 9, 2014 by: Gideon Rachman   Giữ chặt nắp hộp Pandora nếu không châu Á sẽ phải trả giá đắt Atlanta bịa ra một câu nói nổi tiếng rằng thành phố này “quá bận để đi gây chuyện”. trong suốt 30 năm qua,… Continue reading Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly

Advertisements