Obama’s idealism at odds with reality

Obama’s idealism at odds with reality   Tư tưởng lý tưởng hóa của Obama không phù hợp với thực tế Chua Chin Hon, US Bureau Chief The Traits Times. Monday, November 16, 2009, page A2 chinhon@sph.com.sg http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes20091116-1.2.7.2 Quan niệm của Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương dẫn dắt khu vực là đáng khen,… Continue reading Obama’s idealism at odds with reality

Advertisements