Emmanuel Macron is elected as the next president of France

Châu Âu thở phào nhẹ nhõm Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp Ông Macron, người trước đây chưa từng đứng ra tranh cử, nay phải điều hành một đất nước bị chia rẽ và đối mặt với nhiều kì vọng lớn. 7/5/ 2017| PARIS Sau những chiến dịch tranh cử huyên náo và gay… Continue reading Emmanuel Macron is elected as the next president of France

Advertisements

Anti-globalists on the march

Những người chống toàn cầu hóa đang nổi dậy Gideon Rachman The Economist, the World in 2017 Thương mại tự do đang bị thiêu hủy Kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, những người bi quan đã dự đoán về một sự chống đối toàn cầu hóa lớn. Nhìn chung, họ đã… Continue reading Anti-globalists on the march