Don’t Sink Diplomacy

Don’t sink diplomacy Năm 1998, tôi dẫn đầu một nhóm chuyên gia chính phủ Mỹ đến căn cứ dưới lòng đất của Bắc Triều Tiên đã xác định xem nước này có đang không chấp hành hiệp định năm 1994 về xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân không. Bình Nhưỡng đã thử tên… Continue reading Don’t Sink Diplomacy

Advertisements