Sức ép chính trị nội bộ Anh-Một lý giải cho lý do trưng cầu dân ý Brexit

Sức ép chính trị nội bộ Anh-Một lý giải cho lý do trưng cầu dân ý Brext Nội bộ Đảng Bảo thủ Năm 2010, khi Cameron làm Thủ tướng của Chính phủ liên minh hai Đảng Bảo thủ và Dân chủ Tự do, ông đã nhận thấy một sự gia tăng chủ nghĩa hoài nghi… Continue reading Sức ép chính trị nội bộ Anh-Một lý giải cho lý do trưng cầu dân ý Brexit

Advertisements

Lịch sử trắc trở của Anh trong EU

Liên minh Châu Âu ngày nay bắt nguồn từ Cộng đồng Than Thép Châu Âu (ECSC-1951) và Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC), Cộng đồng nguyên tử Châu Âu (Euratom) cùng được thành lập năm 1957. Năm 1965, một Hiệp ước sáp nhập đã gộp ba cộng đồng trên thành Cộng đồng Châu Âu.… Continue reading Lịch sử trắc trở của Anh trong EU

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

A historic landmark in friendly cooperative relations between Vietnam and Japan At the invitation of President Tran Dai Quang, the Japanese Emperor and his espouse have paid the first official state visit to Vietnam. This important political event has contributed to promoting the development of the traditional friendly relations and comprehensive strategic partnership for peace… Continue reading Dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

CHUYỆN THỜI SỰ

Dialogues instead of Confrontation Mar. 5, 2017 In a positive development, Pakistan and Afghanistan have said the two countries are discussing on/ are discussing a way/ a mechanism to deal with terrorism. The two sides have affirmed that/ are of the view that terrorism is their common enemy and cooperation is needed to deal with… Continue reading CHUYỆN THỜI SỰ

TUỔI 50 TẠO NGUỒN CẢM HỨNG

An inspiring ASEAN 50 years of age Over the past 50 years, ASEAN has become the common home of those who share many common similarities. ASEAN has been created the image and inspiration for small and medium size countries because the Association has been able to develop their own identity in a constantly changing world.… Continue reading TUỔI 50 TẠO NGUỒN CẢM HỨNG

QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

The increasing tension in Sino - North Korea relations The Chinese Financial Ministry has said China will impose a ban on coal import from North Korea from February 19 to December 31, 2017. Beijing emphasized that this decision is to enforce UNSC’s resolution 2321 to impose a sanction on Pyongyang for its nuclear tests. China,… Continue reading QUAN HỆ TRUNG-TRIỀU TĂNG NHIỆT

The French Foreign Legion

The French Foreign Legion Edgar O’balance, The Story òf the French Foreign Legion Quân đội Lính lê dương đánh thuê được thành lập thông qua một Sắc lệnh hoàng gia, viết trên thông báo chính thức của Bộ Chiến tranh Pháp ngày 9/3/1831 và được ký bởi vua Louis-Philippe. Nhà vua mới trị vì được… Continue reading The French Foreign Legion